VIDEO HƯỠNG DẪN
Cách chơi
Cách chơi vô cùng đơn giản :
- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản :
Số điện thoại Cược tối thiểu Cược tối đa Giới hạn trả thưởng
0796567909 20,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ 0 Lần/150 Lần
0901082623 20,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ 0 Lần/150 Lần
0877099432 20,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ 0 Lần/150 Lần
0702527025 20,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ 0 Lần/150 Lần
0763766547 20,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ 0 Lần/150 Lần
0777445674 20,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ 0 Lần/150 Lần
Mỗi sdt 1 ngày chỉ trả thưởng được 150 lần và 30tr giao dịch.
Khi đạt 145 lần trả thưởng hoặc 26tr giao dịch hệ thống sẽ tự đổi số.

- Nội dung chuyển : T hoặc X (nếu đuôi mã giao dịch có các số sau)
Nội dung Số Tiền nhận
X 1 - 2 - 3 - 4 x2.36 tiền cược
T 5 - 6 - 7 - 8 x2.36 tiền cược
- Tiền thắng sẽ = Tiền cược*2.36
- Lưu ý : Mức cược mỗi số khác nhau, nếu chuyển sai hạn mức hoặc sai nội dung sẽ không được hoàn tiền.
Cách chơi vô cùng đơn giản :
- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản :
Số điện thoại Cược tối thiểu Cược tối đa Giới hạn trả thưởng
0796567909 20,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ 0 Lần/150 Lần
0901082623 20,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ 0 Lần/150 Lần
0877099432 20,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ 0 Lần/150 Lần
0702527025 20,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ 0 Lần/150 Lần
0763766547 20,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ 0 Lần/150 Lần
0777445674 20,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ 0 Lần/150 Lần
Mỗi sdt 1 ngày chỉ trả thưởng được 150 lần và 30tr giao dịch.
Khi đạt 145 lần trả thưởng hoặc 26tr giao dịch hệ thống sẽ tự đổi số.

- Nội dung chuyển : C hoặc L (nếu đuôi mã giao dịch có các số sau)
Nội dung Số Tiền nhận
L 1 - 3 - 5 - 7 x2.36 tiền cược
C 2 - 4 - 6 - 8 x2.36 tiền cược
- Tiền thắng sẽ = Tiền cược*2.36
Lưu ý : Mức cược mỗi số khác nhau, nếu chuyển sai hạn mức hoặc sai nội dung sẽ không được hoàn tiền.
Cách chơi vô cùng đơn giản :
- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản :
Số điện thoại Cược tối thiểu Cược tối đa Giới hạn trả thưởng
0796567909 20,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ 0 Lần/150 Lần
0901082623 20,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ 0 Lần/150 Lần
0877099432 20,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ 0 Lần/150 Lần
0702527025 20,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ 0 Lần/150 Lần
0763766547 20,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ 0 Lần/150 Lần
0777445674 20,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ 0 Lần/150 Lần
Mỗi sdt 1 ngày chỉ trả thưởng được 150 lần và 30tr giao dịch.
Khi đạt 145 lần trả thưởng hoặc 26tr giao dịch hệ thống sẽ tự đổi số.

- Nội dung chuyển : C2 hoặc L2 (nếu đuôi mã giao dịch có các số sau)
Nội dung Số Tiền nhận
L2 1 - 3 - 5 - 7 - 9 x1.92 tiền cược
C2 0 -2 - 4 - 6 - 8 x1.92 tiền cược
- Tiền thắng sẽ = Tiền cược*1.92
- tiền cược tối đa chơi Chẵn lẻ 21,000,000 VND
Lưu ý : Mức cược mỗi số khác nhau, nếu chuyển sai hạn mức hoặc sai nội dung sẽ không được hoàn tiền.
- Gấp 3 là một game vô cùng dễ, tính kết quả bằng 2 số cuối mã giao dịch.
- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản :
Số điện thoại Cược tối thiểu Cược tối đa Giới hạn trả thưởng
0796567909 20,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ 0 Lần/150 Lần
0901082623 20,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ 0 Lần/150 Lần
0877099432 20,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ 0 Lần/150 Lần
0702527025 20,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ 0 Lần/150 Lần
0763766547 20,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ 0 Lần/150 Lần
0777445674 20,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ 0 Lần/150 Lần
Mỗi sdt 1 ngày chỉ trả thưởng được 150 lần và 30tr giao dịch.
Khi đạt 145 lần trả thưởng hoặc 26tr giao dịch hệ thống sẽ tự đổi số.

với nội dung : G3.
Cách tính Số Tiền nhận
2 số cuối mã GD 02 13 17 19 21 29 35 37 47 49 51 54 57 63 64 74 83 91 95 96 x3 tiền cược
2 số cuối mã GD 69 66 99 x3.5 tiền cược
3 số cuối mã GD 123 234 456 678 789 x4.5 tiền cược
- 1 phần 3 là một game vô cùng dễ, tính kết quả bằng 1 số cuối mã giao dịch.
- Cách chơi rất đơn giản, - Chuyển tiền vào một trong các tài khoản :
Số điện thoại Cược tối thiểu Cược tối đa Giới hạn trả thưởng
0796567909 20,000 VNĐ 500,000 VNĐ 0 Lần/150 Lần
0901082623 20,000 VNĐ 500,000 VNĐ 0 Lần/150 Lần
0877099432 20,000 VNĐ 500,000 VNĐ 0 Lần/150 Lần
0702527025 20,000 VNĐ 500,000 VNĐ 0 Lần/150 Lần
0763766547 20,000 VNĐ 500,000 VNĐ 0 Lần/150 Lần
0777445674 20,000 VNĐ 500,000 VNĐ 0 Lần/150 Lần
Mỗi sdt 1 ngày chỉ trả thưởng được 150 lần và 30tr giao dịch.
Khi đạt 145 lần trả thưởng hoặc 26tr giao dịch hệ thống sẽ tự đổi số.

với nội dung : .
Nội dung Số cuối Tiền nhận
N1 1 2 3 x3 tiền cược
N2 4 5 6 x3 tiền cược
N3 7 8 9 x3 tiền cược

- Nếu mã giao dịch có số cuối trùng với 1 trong 3 số trên, bạn sẽ chiến thắng.
- Cách chơi rất đơn giản, Chuyển tiền vào một trong các tài khoản :
Số điện thoại Cược tối thiểu Cược tối đa Giới hạn trả thưởng
0796567909 20,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ 0 Lần/150 Lần
0901082623 20,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ 0 Lần/150 Lần
0877099432 20,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ 0 Lần/150 Lần
0702527025 20,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ 0 Lần/150 Lần
0763766547 20,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ 0 Lần/150 Lần
0777445674 20,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ 0 Lần/150 Lần
Mỗi sdt 1 ngày chỉ trả thưởng được 150 lần và 30tr giao dịch.
Khi đạt 145 lần trả thưởng hoặc 26tr giao dịch hệ thống sẽ tự đổi số.

với nội dung : S.
- Kết quả là tính tổng 3 số cuối của mã giao dịch.
- Nếu tổng 3 số cuối bằng 7, 17, 27 => Nhận x2 tiền cược
- Nếu tổng 3 số cuối bằng 8, 18 => Nhận x3 tiền cược
- Nếu tổng 3 số cuối bằng 9, 19 => Nhận x3.5 tiền cược

🆘 Lưu ý 🆘

Vuamomo.com chan le momoGame công bằng và uy tín, chỉ dựa vào mã giao dịch MoMo để chơi.


Vuamomo.com chan le momo Mã giao dịch do MoMo sinh ra ngẫu nhiên theo từng giao dịch nên đảm bảo tính công bằng.


Vuamomo.com chan le momoĐặt bên nào là do bạn chọn vì thế chúng tôi không thể chi phối hoặc gian lận kết quả.


Vuamomo.com chan le momoMỗi giao dịch bạn chỉ được chọn MỘT chế độ chơi duy nhất, không thể đồng thời chơi 2 chế độ trong 1 giao dịch.


Vuamomo.com chan le momoKiểm tra chính xác số điện thoại mà bạn sắp chuyển có tình trạng là Đang hoạt động không, nếu tình trạng là Bảo trì vui lòng chuyển vào số khác.


Nội dung chuyển không phân biệt in hoa, thường.

Lưu ý : Mức cược mỗi số khác nhau, nếu chuyển sai hạn mức hoặc sai nội dung sẽ không được hoàn tiền.

Nếu bạn chiến thắng, vui lòng chờ 1 - 2 phút hệ thống sẽ tự động chuyển tiền cho bạn.

CSKH : BOX CHAT TELEGRAM

VIDEO HƯỚNG DẪN NÂNG HẠN MỨC 600 TRIỆU !


💖 KIỂM TRA GIAO DỊCH 💖

Nếu quá 15 phút chưa nhận được tiền vui lòng dán mã vào đây để kiểm tra.


Nhập mã giao dịch của bạn để kiểm tra.

💵 LỊCH SỬ THẮNG 💵

Chúc mừng 016524****** vừa chiến thắng 70,800 VNĐ | Chúc mừng 016524****** vừa chiến thắng 236,000 VNĐ | Chúc mừng 016524****** vừa chiến thắng 118,000 VNĐ | Chúc mừng 016524****** vừa chiến thắng 118,000 VNĐ | Chúc mừng 097733****** vừa chiến thắng 47,200 VNĐ | .
Số điện thoại Tiền cược Tiền nhận Trò chơi Nội dung trạng thái
016524****** 30,000 70,800 Chẵn lẻ C Thắng
016524****** 100,000 236,000 Chẵn lẻ C Thắng
016524****** 50,000 118,000 Chẵn lẻ C Thắng
016524****** 50,000 118,000 Chẵn lẻ C Thắng
097733****** 20,000 47,200 Tài xỉu T Thắng

⚙️ TRẠNG THÁI MOMO ( ĐẾN 145 LẦN BANK TỰ ĐỘNG BẢO TRÌ ) ⚙️
Số điện thoại Trạng thái
0796567909 Hoạt động
0901082623 Hoạt động
0877099432 Hoạt động
0702527025 Hoạt động
0763766547 Hoạt động
0777445674 Hoạt động

🏆 TOP Tuần 🏆

  Phần thưởng

0 VNĐ